Radyoembolizasyon Nedir?

Radyoembolizasyon, karaciğer kanserinde bu tedavi kullanılır. Bu tedavi yönteminde genel olarak küçük boyutlarda olan radyoaktif maddelerin var olduğu mikroküreler kullanılır.

Kanserli dokuya dolaşım sistemi yardımıyla ulaşan mikroküreler, kanserli dokunun olduğu bölgede radyoaktif enerji yayar. Bu enerji sayesinde kanserli hücrelerin oluşturduğu kitle olan tümörü yok eder.

İşlem anjiyografi uygulanır. Bu tedavi yöntemiyle, hastaların %75 oranında olumlu yanıt vermektedir.  Karaciğer kanserlerinde kemoterapi yeterli olmadığı takdirde uygulanan radyoembolizasyon ile hastanın yaşam süresi uzatılarak etkinlik gösterir.

Radyoembolizasyon Hangi Yöntemle Yapılır?

Bu tedavi yönteminin kullanılmasındaki amaç, karaciğer kanseri olan ya da karaciğer metastazlı hastaların yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırır.

Radyoembolizasyon tedavisi, anjiyografi işlemi ile genellikle kasıktan karaciğer tümörünü besleyen damara girilerek, bölgede ki atardamara radyoaktif madde içeren mikrokürelerin enjekte edilmesine denir. 

Mikroküreler içinde Yttrium – 90 isimli radyo aktif madde bulunur. Kanserli dokuya dolaşım sistemi yardımıyla ulaşan mikroküreler, kanserli dokunun olduğu bölgede radyoaktif enerji yayar.

Bu enerji sayesinde kanserli hücrelerin oluşturduğu kitle olan tümörü yok eder. İşlem anjiyografi tekniği uygulanır. Mikroküreler, kanserli dokuya radyoaktif enerji yayarak kanser hücrelerinin yok olmasına olanak sağlar.

Radyoembolizasyon Tedavi Planlaması Nasıl Yapılır?

Onkoloji, genel cerrahi, nükleer tıp ve radyoloji gibi branşların radyoembolizasyon tedavisinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verirler.

Radyoembolizasyon tedavisi olacak hasta öncelikle kanser odağının boyutu, yaygınlığı, diğer organlara yayılıp yayılmadığı ultrasonografi, metabolizması, PET / CT ve MR gibi görüntüleme yöntemleriyle görüntülenir.

Bu görüntülemeyi göz önünde bulundurarak tedavi sonrası tekrar görüntüleme yapılır ve hastaya faydası olup olmadığına bakılır. Bilgisayarlı tomografiyle veya MR ile damarsal görüntüleme yapılır.

Bu damar görüntülemesi tedavi işlemi sırasında karaciğer damarlarına kolayca ulaşılmasında ve bir yol haritasının oluşturulmasında olanak sağlar.  Hastanın tedavisine başlanmadan önce, anjiografi işlemine hazırlanır gibi hazırlanır. Kan tahlilleri yapılarak hastanın anjiyografiye hazır olup olmadığına bakılır.

Radyoembolizasyon Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

Genellikle karaciğer kanserini ilk evrede fark etmek mümkündür.  İlerlemiş vakalarda kesin tedavi yöntemi yoktur.  Tümörün yok edilmesi için bu tedavi yöntemi oldukça önemli bir yere sahiptir.

Her tedavi yönteminin avantajları olduğu gibi bu tedavinin de avantajları bulunur. Bu avantajlar; cerrahi müdahale yapılması mümkün olmayan vakalarda hastanın yaşam kalitesi ve yaşam süresini uzatır.

Tekrarlanabilir ve diğer kanser tedaviler ile karşılaştırıldığında yan etkisi oldukça azdır. Tümörü yok etmek için hastaya uygulanacak radyasyon dozu güvenli bir şekilde arttırılıp, azaltılabilir.

Radyoembolizasyon Uygulaması Sonrası

Bu tedavi yönteminin kullanılmasındaki amaç, karaciğer kanseri olan ya da karaciğer metastazlı hastaların yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Butedavi, anjiyografi işlemi ile genellikle kasıktan karaciğer tümörünü besleyen damara girilerek, bölgede ki atardamara radyoaktif madde içeren mikrokürelerin enjekte edilmesine denir. Tedaviden sonra tüm testlerin normal değerlerine dönünceye kadar haftalık olarak takip edilir. 

  1. ayda hastanın BT ve MR değerlendirilmesi ve daha önce çekilen görüntüler incelenerek karşılaştırılır, 3. Ayda takiplerinde hastaya PET uygulaması gerekebilir. Takip sırasında işlem öncesinde BT ya da MR görüntüleri karşılaştırılarak tümör boyutları, çap değişiklikleri ve tedaviye yanıt değerlendirilir. Tümörü gösteren kan değerlerin takibi yapılır.

Hangi Kanser Türlerine Uygulanır?

Karaciğer kanseri olan ya da karaciğer metastazlı hastaların yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini arttırmak için radyoembolizasyon tedavisi uygulanır.  Bunun yanı sıra hepatosellülerkarsinom, nöroendokrin tümörlerinde yayılan metastazların ve kalın bağırsak kanserinde de radyoembolizasyon tedavisi uygulanır. 

Ayrıca diğer tedavi yöntemlerinde de diğer organların etkilenmesi durumunda nadir gibi görünse de bu tedavi yöntemi kullanılır. Kanserin Karaciğer de yayılma durumu az görülen ihtimaller arasında görülüyor. Böylelikle çoğu tedavide alternatif olabilmektedir.

Kemoembolizasyon Mu Radyoembolizasyon Mu?

Radyologlar tarafından uygulanan kemoembolizasyon tedavisi, kanser hastalarının tedavisinde direkt olarak kanserli dokuya ilaç verilir. Karaciğer kanseri tedavisinde uygulanan bir yöntemdir.

Karaciğer kanseri tedavisinde kemoterapiden yanıt alınamadığı zaman kasık atardamarlardan girilerek karaciğeri besleyen atardamar içerisine ulaşılarak uygulanır.

Karaciğer kanseri olan ya da karaciğer metastazlı hastaların yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırır. Radyoembolizasyon tedavisi, anjiyografi işlemi ile genellikle kasıktan karaciğer tümörünü besleyen damara girilerek, bölgede ki atardamara radyoaktif madde içeren mikrokürelerin enjekte edilmesine denir.  Uzman doktorlarımız tarafından yardım alabilirsiniz.

Radyoembolizasyon Tedavisinin Yan Etkileri Nelerdir?

Çoğu hastalıkta olduğu gibi yan etkiler görülebilir. Ayrıca tedavi sırasında da görülür. Radyoembolizasyon tedavisinin de yan etkileri bulunur. Bunlar; tedavi sırasında kusma, mide bulantısı, bitkinlik, halsizlik ve düşük ateş.  Bu şikâyetlerden sonra hastaya destek tedavisi uygulanır. Bu tedavi yaklaşık olarak 1 hafta 10 gün sürer.  

Tedavi bittikten sonra kişi 2 – 3 gün içinde günlük hayatına dönebilir. Radyoembolizasyon tedavisinde çok nadir vakalarda çok ciddi yan etkiler görmek mümkündür. 

Bu yan etkilerin azaltılması için ön değerlendirme, hasta seçimi ve planlama adımları dikkatli bir şekilde her şeyi göz önünde bulundurarak yapılması gerekir. Uzman doktorlarımız tarafından yardım alabilirsiniz.

Radyoembolizasyon Tedavi Fiyatları 2022

Karaciğer kanseri olan ya da karaciğer metastazlı hastaların yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak için bu tedavi yöntemi uygulanır. Fiyat bilgisi hakkında kesin ve net bir bilgi vermek mümkün değildir.

Uzman doktorlarımızın, doğru bilgileriyle ve güvenli bir şekilde tedavi olabilirsiniz. Radyoembolizasyon daha detaylı bilgi almak için hastanemize başvurabilirsiniz. Radyoembolizasyon tedavi fiyatları 2022 hakkında bilgi almak için bizlerle hemen iletişime geçebilirsiniz.