Muayene ve Ölçümler

Muayeneler

* Geriatri Muayenesi
* Jinekoloji Muayenesi
* Üroloji Muayenesi

Kardiyolojik Tetkikler

Kardiyolojik Tetkikler

* EKO Doppler
* EKG

Radyolojik Tetkikler ve Tarama Panelleri

Radyolojik Tetkikler

* Akciğer Grafisi (İki Yönlü)
* Karotis RDUS (İki Taraflı)
* Mamografi (İki Taraflı)
* Meme USG (İki Taraflı)
* Tüm Abdomen USG

Tarama Panelleri

* Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Femur)
* Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Lomber)

Laboratuvar Tetkikleri ve Patolojik Tetkikler

* Albumin + T.Protein
* Alkalen Fosfataz (ALP)
* ALT, SGPT
* AST, SGOT
* CA 125
* CA 15-3
* CA 19-9
* CA 72-4
* Demir (Fe)
* Demir Bağlama Kapasitesi
* Ferritin
* Folik Asit (Folat)
* Fosfor (P)
* Gaitada Gizli Kan
* GGT
* Glukoz (Açlık)
* Hemoglobin A1c (HbA1c)
* Kalsiyum (Ca)
* Karsinoembriyonik Antijen (CEA)
* Kolesterol, HDL
* Kolesterol, LDL
* Kolesterol, Total
* Kreatinin
* Laktat Dehidrogenaz (LDH)
* Magnezyum (Mg)
* Mikroalbumin, Spot İdrar
* Potasyum (K)
* PSA, Serbest
* PSA, Total
* Sedimantasyon
* Sodyum (Na)
* Tam İdrar Tahlili
* Tam Kan Tahlili (Hemogram)
* Tiroit Stimülan Hormon (TSH)
* Trigliserid
* Üre Azotu (BUN)
* Ürik Asit
* Vitamin B12
* Vitamin D, 25 Hidroksi

Patolojik Tetkikler

* Sitopatoloji, Thin-Prep