Çocuk Check Up Programları Muayene ve Ölçümleri

Muayeneler

* Pediatrik Kardiyoloji Muayenesi
* Pediatri Muayenesi
* Göz Muayenesi
* Diş Muayenesi
* Diyetisyen Görüşmesi

Ölçümler

* Vücut Kompozisyon Saptanması

Çocuk Check Up Programları Kardiyolojik Tetkikleri

Kardiyolojik Tetkikler

* EKG
* Ekokardiyografi

Çocuk Check Up Programları Radyolojik Tetkikleri

Radyolojik Tetkikler

* Tüm Abdomen USG
* Tiroit USG
* Panoramik Diş Röntgeni
* Akciğer Grafisi (İki Taraflı)

Çocuk Check Up Programları Laboratuvar Tetkikleri

Laboratuvar Tetkikleri

AST, SGOT
Çinko (Zn)
Ferritin
Folik Asit (Folat)
Glukoz (Açlık)
Kalsiyum (Ca)
Kolesterol, HDL
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Kreatinin
Tam İdrar Tahlili
Tam Kan Tahlili (Hemogram)
Trigliserid
Üre Azotu (BUN)
Vitamin B12
Vitamin D, 25 Hidroksi