Difüzyon MR Nedir?

Difüzyon mr, beyin içerisinde yer alan hidrojen atomlarının hareketlerini detaylı bir biçimde incelemekte olan bir görüntüleme tekniğidir. Bu hidrojen hareketliliği beyin dokusu içerisinde oluşmuş olan hasarın görünebilirliği açısından oldukça büyük önem içermektedir.

Detaylandırılarak görüntüleme sağlayabilen bu yöntem diğer görüntüleme tekniklerinden farklı özelliklere sahiptir. Bu farklılık arasında yer alan detaylarda öncelikle diğer emar çeşitlerine oranla daha hızlı bir görüntü olanağı sunması gelmektedir. Ayrıca radyasyon kaynaklı X ışınlarının kullanılmaması da bu emar türünü farklı kılan özellikler arasında yer almaktadır.

Bu fark neticesinde difüzyon mr tekniği ile görüntüleme uygulanan hasta zararlı radyasyon ışınlarına maruz kalmamaktadır. Erken tanı olanağı sunmakta olan bu teknik, beyinde yer alan dokuların içerisinde bulunan su birikintilerine hareket özelliği kazandırmakta ve bu hareketleri görüntüleyerek doğru tanının bulunmasına olanak sağlamaktadır.

Difüzyon MR Nasıl Çekilir?

Beyin içerisinde inceleme ve görüntüleme yapabilme olanağı sunmakta olan bu emar çeşidi, kafatası içerisinde bulunan yapıların ve kıkırdan yapılar içerisine oluşan tümörlerin görüntülenmesinde de kullanılmaktadır. Normal emar cihazı ile çekilmekte olan bu tür, beyin içerisindeki dokuları mikroskobik olarak görüntüleme olanağına sahiptir.

Hastadan emar yardımı ile alınan görüntülerin mikroskobik olarak incelenmesine ve tedavi edilebilmesine olanak sağlayan bu görüntüleme cihazı en ufak noktada yer alan hastalık bulgusunu bile teşhis edebilme özelliğine sahiptir.

Bu emar çekimi sırasında hasta kızaklı yatak konumundaki bir yatak üzerine uzatılır. Uzatılan hastanın bu işlem süresince hareketsiz bir biçimde kalması sağlanmalıdır. Görüntü talep edilen bölge cihaz yardımı ile görünebilir bir konuma geldiğinde hastaya ilgili pozisyonda kalması söylenir.

Hareket özelliği bulunan yatak üzerinde pozisyonunu koruması talep edilen hastaya ait çekilen görüntüler aynı anda monitör üzerine aktarılmaktadır. Bu görüntüleme tekniğinde monitör üzerine yerleştirilmiş olan mikroskop ihtiyaç duyulan görüntülere detay vererek birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır. Böylelikle uzman doktor tarafından teşhis için talep edilen görüntüler sağlanmış olmaktadır.

Difüzyon MR Neden Çekilir?

Hastalıklı bir beyin yapısına sahip olan kişilerin sağlığına kavuşabilmesi adına uygun tanının bulunması doğrultusunda bu emar yöntemi kullanılmaktadır.

Beyin içerisinde yer alan en küçük dokuyu bile net bir şekilde görüntüleme imkânı sunmakta olan bu yöntemin çekilme nedenleri arasında hastalık teşhisinde oldukça ilerlemiş tekniklere sahip olması, erken tanının hayat kurtardığı sağlık sektöründe aranılan bir cihaz olması özellikle beyin odaklı çalışan bu cihazın beyinde oluşan en ufak bir hasarı bile gözden kaçırmaması gibi nedenler yer almaktadır.

Difüzyon MR Neden İstenir?

İnsan vücudunda özellikle hareket ve konuşma mekanizması gibi birçok alanlarda etkili olması sebebi ile oldukça önemli bir yere sahip olan beyin odaklı yapılan bu emar çeşidi günümüzde uzman doktorlar tarafından oldukça sıklıkla talep edilmektedir.

Beyin içerisinde yer alan su moleküllerinin hareketlerinin yanılmasından ya da zarar görmesi kaynaklı oluşan birçok beyin hasarı bulunmaktadır.

Tüm bunların tanı ve tevdi sürecinde oldukça başarılı bir teknik olarak bilinmekte olan bu emar çeşidi bu alanda görev yapmakta olan uzman doktorların tek tercihidir. Çoğunlukla uzman doktorun muayene sırasında rastlamış olduğu bazı bulgular doğrultusunda talep edilmekte olan bu tür kesin tanı için tercih edilmektedir.

Çoğunlukla beyin odaklı felç geçirmiş olan hastalar için tercih edilmekte olan bu emar türü radyolojik alanda bu hastalıkların nedenini oldukça kesin bir sonuçla ortaya çıkarmakta olan bir görüntüleme tekniğidir.

Difüzyon MR Zararları

Normal emar cihazında çekilebilmekte olan bir teknik olması içerisinde X ışınlarını barındırdığı anlamını taşımamaktadır. Manyetik alan özelliğine sahip olan bu emar cihazları içeriğinde hiçbir radyasyon dalgası barındırmamaktadır. Bu nedenle difüzyon MR türü uygulandığı alana ya da kişiye hiçbir zarar vermemektedir.

Difüzyon MR Herkese Çekilebilir Mi?

Her ne kadar normal bir emar cihazı ile çekilebilmekte olan bir görüntüleme yöntemi olarak bilinse de bu yöntemin çekilme aşaması diğer emar türlerine göre oldukça büyük farklılıklar içermektedir. 

Öncelikle uzman doktor tarafından hastaya yapılmakta olan diğer tetkiklerde kan değerlerinde herhangi bir bozukluk ya da patoloji alanında kayda değer bir bulguya rastlaması koşulu ile bu görüntüleme tekniği tercih edilebilmektedir.

Çoğunlukla tanısı konulan hastalığın ne durumda olduğu hangi aşamada olduğu gibi soruların cevaplandırılması adına kullanılmakta olan bu teknik, içerisinde radyasyon ışını barındırmadığından ihtiyaç duyulmakta olan herkese çekilebilmektedir.

Ancak çekim sırasında çoğunlukla kapalı emar türünün tercih edilmesi birçok hastanın korku ve kaygılarından dolayı sakinleştirici ya da açık emar türüne dönüştürülerek yapılabilmektedir.

Bu emar çeşidi belirli oranda tanımlanmış olan hastalıkların detaylandırılmasında ve aşama aşama ayrılmasında kullanıldığından tıp alanında oldukça fayda sağlayan cihaz bölümünde yer almaktadır. Bu nedenle çoğunlukla tanı koymakta güçlük çeken doktorların emin olmak amacı ile kullanılmakta olan difüzyon MR oldukça tercih edilir.

Difüzyon MR Fiyatları 2022

Belirli kriterlere bağlı olarak ve belirli aralıklar ile güncellenerek belirlenen bu Difüzyon MR cihazına ait fiyatlandırmalar bazı süreçlerden etkilenerek zaman zaman değişkenlik gösterebilmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte olan fiyat politikasına uyumlu bir fiyat aralığı seçilen bu cihazlar için özel kuruluşlarda uygulanacak olan emar çekimlerinde ilgili fiyatlandırmalar arasında belirli farklar görülebilmektedir.

Bu farklılıklar sebebi ile bu emar çeşidi hakkında net bir fiyat aralığı verilemektedir. Difüzyon emar (mr) fiyatları 2022 hakkında daha detaylı bir bilgi almak için bize ulaşınız.