Dijital Röntgen Nedir?

Dijital röntgen, X ışınları yardımı ile vücut üzerindeki bölgelerin detaylı bir şekilde görüntülenebilmesini sağlamaktadır. Bu röntgen yardımı ile yapılan görüntüleme bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Çeşitli hastalıkların teşhis sürecinde oldukça etkili olan bu röntgen çeşidi birçok avantajı da bünyesinde barındırmaktadır.

Dijital röntgen, gelişen teknolojinin bir ürünü olarak bilinmekte ve oldukça detaylı bilgilere yer vermektedir. Dijital olarak uygulanması beraberinde sensörlerin kullanılmasına da yol açmaktadır.

Daha hızlı bir röntgen çekimini beraberinde getiren bu teknik eski röntgenler ile kıyaslandığında kişinin daha az süre radyoaktif maddeye maruz kalmasına olanak tanımaktadır.

Dijital Röntgenin Avantajları

Oldukça geniş bir kullanım ağına sahip olan bu röntgen çeşidi, vücut üzerinde birçok farklı bölge üzerinde uygulanabilmektedir. Akciğer, eklemler, omurga, böbrekler yemek borusu, idrar yolları ve mide gibi bölgeler bu cihaz yardımı ile görüntülenebilen bölgeler arasında yer almaktadır.

Kullanım alanının bu denli geniş olması avantajının yanı sıra, düşük maliyet içermesi, bilgisayar ortamında kısa sürede sonuç odaklı olması, dijital görüntüleme ile net bir görüntü elde edilebilmesi, sonuç görüntülerinin teknolojik gelişmelere olanak sağlayan CD’ye aktarımının sağlanması ve ömür boyu saklanabilmesi de avantajları alanında yer almaktadır.

Ayrıca uygulanan röntgen işlemlerindeki hata payını minimuma indiren bir çeşit olması ve işlem süresinin oldukça kısa sürmesi de bu dijital röntgen avantajları arasındadır.

Dijital Röntgen Çekimi Nasıl Yapılır?

Günümüzde hızlı sonuç odaklı olması ve düşük fiyat garantisi ile tıp alanında sıklıkla tercih edilmekte olan bu röntgen çeşidi, uygulanacağı alanın değişkenliğine göre farklı hazırlık süreci gerektirmektedir. 

Röntgenin çekilme tekniklerini de farklılaştırmakta olan bu bölgelerde uygulanan teknikler röntgenin doğru sonuç vermesinde oldukça büyük önem içermektedir. İnce bağırsak bölgesi için çekilecek olan dijital gösterimli röntgen işlemi başlatılmadan önce bağırsak içinin dikkatlice temizlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca hastanın çekim sırasında aç karna sahip olması da bu çekimin doğru sonuçlandırılmasına oldukça önemli bir etkendir. Kontrast yardımı ile uygulanan röntgen çekimi ortalama olarak 20 dakika sürmektedir.

Akciğer röntgeni için ise herhangi bir hazırlık süreci gerekmemektedir. Bu röntgen çekimi sırasında hastanın uyması gereken bir diğer kural ise üzerinde bulunan metal eşyaların çıkartılması kuralıdır.

Dijital Röntgen Çekiminin Zararı Var mıdır?

Avantajları ile tanınan bu röntgen çeşidinde iyonize radyasyon maddesi kullanıldığından belirli zararları da bünyesinde barındırmaktadır. Bu alanda en önemli detay röntgen çektirmek isteyen kişinin kesinlikle hamilelik sürecinde olmamasıdır. Her röntgen çeşidi gibi dijital röntgen de içerisinde radyoaktif maddeler taşımaktadır.

Hamilelik sürecinde olan kişiler için ciddi ölçüde zararlı olan bu maddeler bebeğin sağlıksız olmasına zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle yalnızca hamileler için zarar doğuran bu işlemin kesinlikle zorunlu kalınmadıkça yapılmaması gerekmektedir.

Dijital Panoramik Röntgen

Dijital ortamda farklı hastalıkların teşhis sürecinde kullanılmakta olan röntgene oranlar kullanım alanı oldukça farklı olan bu panoramik röntgen diş ve çene cerrahisinde kullanılmaktadır.

Çene ve diş alanlarında oluşan farklı problemlerin detaylı bir şekilde teşhis edilmesine olanak sağlamakta olan bu panoramik röntgen bu alanda oldukça büyük faydalar sağlamaktadır.

Erken teşhis koyabilme olanağını beraberinde getiren bu röntgen çeşidi tedavi sürecinin de erken bitirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu çeşidin tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi tek adet çekilen film ile tüm diş ve çene rahatsızlıklarının görüntülenebilmesine olanak sağlamasıdır.

Ayrıca tüm ağız içi ve çene yapısının oldukça detaylandırılarak görüntülenmesi ve görüntü kalitesinin üst seviyede olması da bu röntgen türünün tercih nedenlerindendir.

Bu röntgenin çekilme aşamasında ilk sırada kişinin röntgen odasına üzerinde herhangi bir metal olmadan alınması gelmektedir. Sonrasında çene kısmı röntgen cihazında yer almakta olan baş kısma düzgün bir şekilde yerleştirilir.

Bu kısım üzerinde yer alan metal aparatlar çene kısmını iyice çevreler, tüm bu hazırlıklar sonrasında başlatılan panoramik röntgen kafa etrafında dönüş gerçekleştiren cihaz ağız içinin tamamına ait görüntünün bilgisayar ortamına aktarılması sağlanarak sonlandırılır.

Ağrısız bir çeşit olan bu uygulama hamilelik dönemi geçiren bayanlar için sağlık açısından uygun bir nitelik taşımamaktadır. İçerisinde oldukça az miktarda radyoaktif madde barındırmakta olan bu yöntem insan vücudu üzerinde herhangi bir zarara sebebiyet vermemektedir.  Diş kısımları ya da çene de oluşan problemlere göre yapılması zorunluluk gerektirmekte olan bu panoramik röntgen günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir.

Dijital Röntgen Fiyatları 2022

Günümüzde sıklıkla tercih edilmekte olan röntgen çeşitleri arasında yer alan dijital görüntülenme olanağına sahip bu röntgen çeşidinin bu denli geniş bir ağa yayılmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi uygun maliyetli bir yapıya sahip olmasıdır.

Ancak bu röntgenin fiyatlandırma sürecinde etkili olan birçok değişken faktör bulunmaktadır. Bu röntgene ait fiyatlandırmayı doğrudan etkilemekte olan bu etkenler arasında en önemlisi uygulandığı hastane koşullarıdır.

Günümüzde devlete bağlı hastanelerde sıklıkla rastlanmamakta olan bu röntgen çeşidi çoğunlukla özel hastanelerde kullanılmakta buda cihazın fiyat etiketi üzerinde etkisini göstermektedir.

Bunun yanında röntgen çekilecek olan bölgenin genişliği, kaç adet bölgeye çekileceği, süresi, hazırlık dönemi gibi süreçler de bu alandaki fiyatlandırma üzerinde doğrudan etkisini göstermektedir. Bunun yanı sıra dijital röntgen fiyatları 2022 üzerinde yılların da oldukça büyük bir etkisi görülmektedir.