İleri Yaş Check Up Programları Muayeneleri

Muayeneler

* Check Up Muayenesi
* Kardiyoloji Muayenesi
* Üroloji Muayenesi
* Jinekoloji Muayenesi
* Geriatri Muayenesi

İleri Yaş Check Up Programları Kardiyolojik Tetkikler ve Testler

Kardiyolojik Tetkikler

* EKG
* EKO Doppler

Testler

* Ses ve İşitme Testi (Saf Ses Odyometrisi)

İleri Yaş Check Up Programları Radyolojik Tetkikler ve Tarama Panelleri

Radyolojik Tetkikler

* Tüm Abdomen USG
* Akciğer Grafisi (İki Taraflı)
* Mamografi
* Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Femur)
* Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Lomber)
* Karotis RDUS (İki Yönlü)

İleri Yaş Check Up Programları Laboratuvar Tetkikleri ve Patolojik Tetkikler

Laboratuvar Tetkikleri

* ALT, SGPT
* AST, SGOT
* Demir
* Demir Bağlama Kapasitesi
* Ferritin
* Gaitada Gizli Kan
* Glukoz (Açlık)
* Kalsiyum (Ca)
* Karsinoembriyojenik antijen (CEA)
* Kolesterol, HDL
* Kolesterol, LDL
* Kolesterol, Total
* Kreatinin
* Tam İdrar Tahlili
* Tam Kan Tahlili (Hemogram)
* Tiroit Stimülan Hormon (TSH)
* Trigliserid
* Üre Azotu (BUN)

İleri Yaş Check Up Programları Solunum Tetkikleri

Solunum Tetkikleri

  • Solunum Fonksiyon Testi

Patolojik Tetkikler

Patolojik Tetkikleri

  • Sitopatoloji, Thin-prep